Allmänna villkor

Mellan TOFTA ORIGINAL AB och förening/skola/idrottslag eller skolklass nedan gemensamt kallade “TOFTA ORGINAL kund”, gäller dessa villkor.

TOFTA ORIGINAL kund villkor:

 • Ska bestå av minst fyra säljare.
 • Insamlingen ska ha som syfte att tjäna pengar till ett gemensamt mål, alltså inte till egna fickpengar.
 • Tofta kunden ska ha en kontaktperson som sköter kontakten med TOFTA ORIGINAL AB.

Kontaktpersonens villkor:

 • Ska vara 18 år eller äldre.
 • Tar personligt betalningsansvar för gruppens betalningar till TOFTA ORIGINAL AB.
 • Inga betalningsanmärkningar.
 • Godkänner att en kreditprövning sker.
 • Godkänner att vi sparar dennes personuppgifter i vår databas.
 • Uppdraget kan under aktivitetens gång, efter godkänd prövning överlåtas till ny kontaktperson.
 • Kontaktpersonen kan överlåta betalningsansvaret till en annan person som uppfyller villkoren, utan att avsluta sitt uppdrag som kontaktperson. TOFTA ORIGINAL AB förbehåller sig rätten att neka ny betalningsansvarig, varpå ansvaret stannar hos kontaktpersonen.
 • Kontaktpersonen förbinder sig att läsa och följa TOFTA ORIGINAL ABs instruktioner.

TOFTA ORIGINAL AB skyldigheter:

 • TOFTA ORIGINAL AB förbinder sig att ge försäljningsgruppen information och nödvändigt stöd under hela aktiviteten.
 • TOFTA ORIGINAL AB förbinder sig att leverera beställda varor.

Betalningsvillkor:

Betalning sker alltid per faktura ställd till kontaktpersonen. Betaltiden är alltid 30 dagar. Sker inte betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Ersättning er vinst:

TOFTA ORIGINAL kunden behåller skillnaden mellan försäljningspriset till sina kunder och fakturabeloppet. TOFTA ORIGINAL AB tar inte ansvar för försäljningsgruppens egen redovisning av ersättningen.

Frakt:

Startpaketet och alla beställda varor över 200 paket levereras fraktfritt om inte annan överenskommelse träffats. Returfrakt som inte är reklamation bekostas av försäljningsgruppen.

Tilläggsbeställningar/Reklamationer: se under fliken sälja TOFTA THE ORIGINAL

Leveranser:

TOFTA ORIGINAL AB levererar via DHL, vardagar mellan 9-16 och det måste då finnas personer på plats på den angivna adressen.

Om det inte finns personer på plats får föreningen/laget/klassen hämta ut paketet på DHL eller beställa en ny leverans mot en avgift på 95 kronor.