Ansvarsfullt företagande / Corporate Social Responsibility, CSR / Hållbar utveckling

Tofta Original AB verkar tydligt för att alla leverantörer arbetar för en hållbar utveckling, tar ett socialt ansvar, respekterar mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder.

Tofta Originals uppförandekod utvecklas kontinuerligt och med ambition att följa innehåll och riktlinjer som bygger på uppförandekod BSCI (Business Social Compliance Initiative), som i sin tur bygger på FN:s konventioner om barn och mänskliga rättigheter, ILO´s (International Labour Organisation) kärnkonventioner samt nationell lagstiftning som reglerar: Inget barnarbete, inget tvångsarbete, säker arbetsmiljö för de anställda, följer uppställda normer för lön/arbetstid/ledighet, ingen diskriminering av anställda, anställdas rätt till facklig anslutning och kollektivavtal.

Utvecklingen av socialt ansvarstagande lever i en ständig process. Viktigt är att kontinuerligt kommunicera riktlinjer och krav med våra leverantörer för att säkerställa tillverkningsprocessen med största respekt för hållbar utveckling, anställda, miljö och produkt.

Tofta Original känner ett stort ansvar när det gäller vår omvärld och hur den påverkar människor och miljö. Genom Textilimportörerna följer vi utvecklingsarbetet med EU:s kemikalielagstiftning, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Det innebär registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och säkerställer att vi uppfyller lagstiftningen att minska användningen av skadliga kemikalier i våra textila produkter. Vår ambition – rätt kemikalier för en bättre miljö.

Tillverkning av textila produkter innebär användning av våra naturresurser, vilket innebär att vi tar ett ansvar. Vi arbetar löpande med att informera både internt och till våra samarbetspartners att använda naturresurserna så effektivt som möjligt. Vår ambition och målsättning är att hållbarhet ska vara en integrerad del av hela värdekedjan med början i design/produktutveckling hela vägen till slutlig konsument.

Hållbara material står i fokus för användande i Tofta Originals produkter. Vårt innovativa mål är att produkterna ska tillverkas av det miljömässigt bästa material alternativen. Vårt val av bomull är certifierad ekologisk bomull (Organic Content Standard 100). Ett annat hållbart material som vi arbetar med är bambu som odlas helt organiskt utan konstbevattning och bekämpningsmedel som ger mindre miljöpåverkan.